Na hrane geometrie

Kurator: Tadeáš Goryczka

Wernisaż 28. 06. 2018, godz. 15.
Poľský inštitút v Bratislave
Nám. SNP 27
814 99 Bratysława

28.06 – 30.08 2018

Wystawa odbywa się w ramach międzynarodowego festiwalu Konkrétne leto.