Foto: Cz-b: fot. Laura Dołęgowska, Kolor: fot. Alicja Szewczyk – Salska

Anna Szprynger w pracowni 2018

Anna Szprynger 2014

Bez-Tytulu Katalog GaleriaEL i MNG

Anna Szprynger, Wobec Horyzontu
Sopot 2012

Nagroda Arteonu 2014

Mapa Symptomów. Geometria Anny Szprynger.
Muzeum Narodowe w Gdańsku 2014-2015