Anna Szprynger

The Edge

5.10 – 30.10 2019

Wernisaż: piątek, 11 października, 18.00 – 20.00

Kurator: Irina Protopopescu
Koordynator: Stefania Olbrycht

Slag Gallery
56 Bogart St
Brooklyn, NY 11206
United States

http://www.slaggallery.com/

Wystawa współorganizowana przez Green Point Project
http://www.green-point-projects.com/

Slag Gallery ma przyjemność zaprezentować wystawę obrazów polskiej artystki Anny Szprynger pod tytułem The Egde. Będzie to pierwszy pokaz Szprynger w Slag Gallery i pierwsza indywidualna wystawa artystki w Stanach Zjednoczonych.

Wyraźnie abstrakcyjne prace Szprynger nawiązują dialog z historią abstrakcji tylko po to, by podważyć niektóre z jej głównych założeń. Używając ciemnej palety kolorów, która często graniczy z monochromatem, artystka starannie wypełnia każde ze swoich płócien mnóstwem cienkich linii, aby uzyskać intensywne efekty optyczne. Powstałe powierzchnie, pomimo swojej dwuwymiarowości, wydają się być fakturalne.

Podważając dominującą modernistyczną narrację płaskości obrazowej, Szprynger nie odrzuca malarskiego iluzjonizmu. W konsekwencji abstrakcyjne kompozycje artystki skłaniają widza do haptycznego obcowania z obrazem oraz podjęcia donkiszotowskiego wysiłku odkrywania tego, co kryje się pod spodem. Te fikcyjne przestrzenie, które tworzy Szprynger (i do których widz może jedynie próbować wejść) wypełnione są paradoksami, które wydają się jednocześnie medytacyjne i frustrujące, organiczne i nieożywione, nieruchome i nieuchwytne.

Podczas gdy dzieło Szprynger kształtuje własną, osobliwą ścieżkę, wieloaspektowa praktyka artystki pozostaje w stałym dialogu ze swoją historyczno-artystyczną przeszłością. Zaangażowanie Szprynger w nieprzedmiotowość sytuuje jej twórczość w wieloletniej tradycji polskiego malarstwa abstrakcyjnego – od starań Henryka Stażewskiego o ustanowienie nowego konstruktywistycznego języka w okresie międzywojennym,
po próby Wojciecha Fangora, by wbić kolor w trójwymiarową przestrzeń w następstwie kulturalnej odwilży z 1956 roku. Co więcej, technika artystki – charakteryzująca się pracochłonnym procesem nakładania linii – wykracza poza tradycję artystyczną jej rodzinnego kraju, znajdując precedens w twórczości amerykańskiej malarki abstrakcyjnej, Agnes Martin, której kompozycje o siatkowej strukturze Szprynger produktywnie zaburza.

Patryk Tomaszewski