SILVA LINARTE 2021

3.09 – 17.10 2021
kurator: Tatjana Černova

Mark Rothko Art Centre

Mihaila iela 3,
Daugavpils,
LV-5401, Latvija

Elga Grīnvalde (Łotwa)
Eimutis Markūnas (Litwa)
Petra Heitkötter (Niemcy)
Anna Szprynger (Polska)
Zigurds Poļikovs (Łotwa)

Aby upamiętnić wybitną latgalską artystkę i wieloletnią edukatorkę sztuki Silvę Veronikę Linarte (1939–2018) oraz jej twórczą spuściznę, w tym roku w Dyneburgu w Mark Rothko Art Center odbyło się 3. sympozjum malarskie noszące jej imię, na które zaproszono pięciu artystów z Łotwy, Litwy, Niemiec i Polski. Spędzili oni dwa tygodnie na pracy twórczej, wzajemnym dialogu i działalności artystycznej.

Doświadczenie sympozjum było inne i wyjątkowe dla każdego artysty. Niektórzy znali Silvę Linarte osobiście jako swojego pedagoga sztuki; inni po raz pierwszy poznali jej inspirującą osobowość i zniuansowaną technikę malarską. Niektórzy nigdy nie brali udziału w sympozjum malarskim ani nie dzielili pracowni z innymi artystami; inni postrzegali sympozjum jako miejsce do wypróbowania nowych technik i materiałów oraz odkrywania ekscytujących kreatywnych rozwiązań. Podczas sympozjum artyści mogli podzielić się swoimi pomysłami twórczymi i pochodzeniem, doświadczyć niezwykłej atmosfery przestrzeni pracowni centrum sztuki i twierdzy Dyneburg, a także odwiedzić dom Silvy Linarte i spotkać się z jej rodziną, aby poznać jej osobowość i twórczość.

III Międzynarodowe Sympozjum Malarskie „Silva Linarte” zgromadziło Elgę Grīnvalde (Łotwa), Eimutisa Markūnasa (Litwa), Petrę Heitkötter (Niemcy), Annę Szprynger (Polska), Zigurdsa Poļikovs (Łotwa).

Wystawa zamykająca sympozjum obejmuje obrazy, które ukazują różnorodność stylów malarskich i indywidualne podejście prezentowanych artystów łotewskich i międzynarodowych, pokazują ich interpretacje różnych idei i oświetlają ich osobiste poczucie koloru, ujawniają ich aktualne stany emocjonalne, a także ilustrują ogromny potencjał malarskiego medium.

Tatjana Černova