Recycleart – rzeźbiarskie sympozjum
21.06 – 29.06. 2017
Uczestnicy:
Igor Mosný
Anna Szprynger

Wernisaż: 30. 06. 2017, godz. 16.

Tatranská galéria v Poprade
Hviezdoslavova 12
Poprad, Słowacja

Projekt powstał we współpracy z Kabinetem Architektury z Ostravy i Centrum Sztuki Galeria EL w Elblągu

foto: Gabriela Chebenova