Nowe Spojrzenie

Kuratorzy wystawy: Małgorzata Abramowicz, Mariola Balińska, Joanna Szymula-Grygiel, Wojciech Zmorzyński

Współpraca merytoryczna: Małgorzata Paszylka-Glaza

Od 22. 12. 2019
Muzeum Narodowe W Gdańsku / Oddział Sztuki Nowoczesnej (Pałac Opatów)
Ul. Cystersów 18, Gdańsk

Nowa odsłona Galerii Stałej prezentuje wybór prac, które na przestrzeni ostatnich 20 lat zostały włączone do zbiorów Muzeum Narodowego Gdańsku. Autorami większości pokazanych dzieł są artyści i artystki debiutujący po 2000 roku.

Wystawa „Nowe spojrzenie” jest prezentacją najważniejszych zjawisk, kierunków oraz tendencji artystycznych w sztuce polskiej ostatnich dekad. Prace są eksponowane bez zachowania linearnego i chronologicznego podziału, ale koncentrują się wokół kluczowych kulturowych i społecznych dyskursów z uwzględnieniem ważnego aspektu historii Gdańska – związanego z ideą wolności i solidarności.

Korespondencja między realizacjami młodych i dojrzałych twórców oraz twórczyń ma na celu nie tylko ukazanie wieloaspektowego i interdyscyplinarnego obrazu sztuki, ale również zaakcentowanie rozumienia współczesności jako „przepracowania” i kontynuacji estetycznego i symbolicznego znaczenia sztuki poprzednich dekad.

Narracja jest prowadzona wokół takich pojęć, jak: transformacja systemowa, wolność oraz zniewolenie, i stanowi krytyczny głos wobec przemocy, wszelkich mechanizmów nadużywania władzy, a także kontroli różnych sfer życia społeczeństwa. Jest to akcent otwierający pole do szerszej dyskusji nie tylko na temat opresyjnych systemów, ale również wyznaczający nową perspektywę dotyczącą funkcjonowania symboli religijnych i ikonografii chrześcijańskiej, tożsamości i ciała. Śmierć i przemijanie, czas i kruchość ludzkiego losu to kolejne obszary i wątki zaznaczone w prezentacji nowej kolekcji. Nawiązania do malarstwa dawnych mistrzów są rodzajem artystycznej gry z tradycją malarską. Abstrakcja, figuracja, ekologia, akcenty feministyczne – wszystko to świadczy o ogromnej różnorodności perspektyw ujawniających się podczas nowego spojrzenia na kolekcję Muzeum Narodowego w Gdańsku. Zestaw prac ułożony w sekwencje tematyczne daje nową perspektywę dla poznania sztuki współczesnej. Wskazuje również na to, w jakim kierunku powinna się rozwijać kolekcja, kładąc nacisk na budowanie narracji opartej nie tylko na warstwie estetycznej, ale również problemowej.

Prace pokazane na wystawie „Nowe spojrzenie” zostały zakupione z Funduszu Zakupowego im. Basila Alkazziego i Halimy Nałęcz (2016–2019) oraz pozyskane w ramach Pomorskiego Towarzystwa Zachęty Sztuk Pięknych (2005). Znalazły się tu również dzieła zakupione ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu: Kolekcje – Regionalne kolekcje sztuki współczesnej (2012–2013), a także podarowane przez artystki i artystów.

Justyna Adamczyk, Jakub Adamek, Janusz Akermann, Basia Bańda, Paweł Baśnik, Natalia Bażowska, Jerzy Bereś, Bożenna Biskupska, Agata Bogacka, Agnieszka Borkowska, Tadeusz Boruta, Alicja Buławka-Fankidejska, Bogna Burska,Martyna Czech, Tomasz Ciecierski, Julia Curyło, Julia Cybis, Beata Czapska, Bartosz Czarnecki, Aleksandra Czerniawska, Witosław Czerwonka, Dawid Czycz, Marta Deskur ,Paweł Dunal, Emilia Dragosz, Pola Dwurnik, Marzena Gawrysiak, Dorota Grześkiewicz, Dorota i Malwina Grześkiewicz, Karolina Jabłońska, Ewa Juszkiewicz, Katarzyna Józefowicz, Filip Kalkowski, Maria Kiesner, Justyna Kisielewicz, Grzegorz Klaman, Bartosz Kokosiński, Kle Mens, Jacek Kornacki, Jerzy Krechowicz, Zofia Kulik, Agata Kus, Tomasz Kopcewicz,, Grzegorz Kozera, The Krasnals, Tomasz Kręcicki, Katarzyna Lipecka, Natalia LL, Piotr Makowski, Julita Malinowska, Katarzyna Miller, Teresa Miszkin, Kamila Model, Dorota Nieznalska, Hanna Nowicka, Krzysztof Nowicki, Sławoj Ostrowski, Joanna Pałys, Tomek Partyka, Łukasz Patelczyk, Sławomir Pawszak, Teresa Pągowska, Martyna Pająk, Cyryl Polaczek, Agata Przyżycka, Karol Radziszewski, Anna Reinert, Marek Rogulus Rogulski, Marek Sobczyk, Noemi Staniszewska, Irmina Staś, Jacek Staniszewski, Katarzyna Szeszycka, Radosław Szlaga, Anna Szprynger, Marta Szulc, Monika Szwed, Paweł Śliwiński, Piotr Uklański, Anna Waligórska, Aleksandra Waliszewska, Rafał Wilk, Marek Wrzesiński, Anna Wypych, Wojciech Zamiara, Natalia Załuska, Marcin Zawicki, Agnieszka Żak-Biełowa.