Na hrane geometrie

Curator: Tadeáš Goryczka

Opening: 28. 06. 2018, 15.00
Poľský inštitút v Bratislave
Nám. SNP 27
814 99 Bratislava

28.06 – 30.08 2018

The exhibition is part of an international festival Konkrétne leto.